Инновациялық жобаларының тізімі

«Парасат» ҰҒТХ» АҚ «Жер туралы ғылымдар, металлургия және кен байыті орталығы» АҚ инновациялық жобаларының тізімі

 1. Қиын өңделетін төмен сапалы алтынқұрамды шикізаттан алтынды үймелі шаймалаудың жоғары тиімді технологиясы
 2. Сурьма- және мышьякқұрамды концентраттардан алтынды бисорбциялық шаймалаудың жаңа экологиялық қауіпсіз  технологиясы
 3. Тұйықталған суқайтарымымен және тауарлы өнім алынатын Қазақстанның төмен сапалы тотыққан, аралас және сульфидті кенорындарынан мысты бактериалдық-химиялық үймелі шаймалау технологиясы
 4. Цианды көпкомпонентті ерітінділерден қазақстандық сорбенттермен алтын алудың экологиялық таза сорбциялық технологиясын жасау және қазымдалған иониттерді регенерациялау
 5. Сазтопырақ өндірісінің өнеркәсіптік өнімдерінен цеолиттерді алу
 6. Молибденқұрамды кендердің стандартсыз байыту өнімдерінің өртенділерінен және қазымдалған катализаторлардан молибденді гидрометаллургиялық бөліп алу технологиясын жетілдіру
 7. Молибден концентраттарын, өнеркәсіптік өнімдерді және қайталама шикізаттарды қайта өңдеу
 8. Титан-магний өндірісінің өнеркәсіптік өнімдерінен ванадийді бөліп алудың экстракциялық технологиясын жасау
 9. Мыс, қорғасын, уран және молибден өндірісінің қатты және сұйық өнеркәсіптік өнімдерінен аммоний перренатын, рений қышқылын және металдық ренийді алу технологиясы
 10. Фосфор, энергетика және алюминий өндірістерінің ұшқыш шаңдарынан галлийді бөліп алу технологиясы
 11. Молибден өндірісінің қышқыл ерітінділерінен ренийді бөліп алудың экстракциялық технологиясын жасау
 12. Тұндырылған  кремний диоксиді («ақ күйе») алынатын фосфор өндірісінің қалдықтарын кешенді қайта өңдеу технологиясы
 13. Қазақстан мыс өндірісінің өнеркәсіптік өнімдерінен радиогенді осмийді-187 алу технологиясы
 14. Титан өндірісінің қатты хлоридті возгондарын қайта өңдеу
 15. Жоғары тазалықтағы металл алынатын тазаланбаған селенді вакуумдық тазалау
 16. Сынапқұрамды аспаптар мен бұйымдарды кәдеге асыру
 17. Алтынқұрамды қиын өңделетін көмірі бар концентраттардан мышьякты вакуумтермиялық айдау
 18. Күміс көбігін электр балқыту арқылы алынған қорытпадан қорғасынды вакуумдық әдіспен алу
 19. Полиметалдық штейндерден қорғасынды вакуумтермиялық әдіспен алу
 20. Түсті металлургия қождарын кешенді қайта өңдеу
 21. БМЗ-да электр тогымен қыздырылатын қождық сифонды және штейн миксерін Ванюков пешінде (ПВ) қолдану
 22. Мыс-мырыш шикізатын құйындатқыш-электртермиялық қайта өңдеу
 23. Тазаланбаған мыс алғанда сұйық қож үйіндісін пайдалану
 24. Мыс полиметалдық кендерін пирометаллургиялық әдіспен қайта өңдеу
 25. Табиғи легірленген электртермиялық феррофосфор негізінде жаңа темірфосфорлы материалдарды өндіру
 26. Жылутехникалық агрегаттарды шегендеу үшін қажетті магнезиалды оттөзімдер өндірісін ұйымдастыру
 27. СВС- оттөзімдер (Өз-өзінен таралатын жоғары температуралы синтез)
 28. Мұнай химиясында қолданылатын металл материалдарын коррозиядан, ауда мүжілуден қорғау үшін қажетті жоғары төзімді нано-композициялық электролиттік қаптамалар
 29. Хром негіндегі композициялық электролиттік қаптамаларды жалату үшін қажетті қондырғы, технология және электролит құрамы
 30. Парафині көп тұтқырлығы жоғары Қазақстан мұнайын құбырмен тиімді тасымалдау мақсатында оның реологиялық қасиеттерін жақсарту үшін пайдаланылатын өнеркәсіптік кавитаторды жасау және шығару