Бағдарламалар тізімі

Бағдарламалар тізімі

«И.Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университеті» КЕАҚ, «Металлургия және кен байыту институты» АҚ негізгі қызметерінің бағыттары:

  1. Энергия және ресурстарды үнемдейтін, экологиялық таза, қалдықсыз және қалдықтарды байыту технологияларын дамыту, минералды және техногендік шикізатты терең кешенді өңдеу және жаңа материалдарды алу;
  2. Ғылыми-техникалық зерттеулерді коммерцияландыру, инновациялық және инвестициялық жобалар мен бағдарламаларды іске асыру;
  3. Минералды және техногендік шикізатты байыту және металлургиялық өңдеу, жаңа материалдар алу саласында жобалау-конструкторлық жұмыстарды жүзеге асыру;
  4. Ғылыми-зерттеу, әдістемелік, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға, енгізуге және нормативтік қамтамасыз етуге, экологиялық және техникалық қауіпсіздік мәселелері бойынша нормативтік құжаттамаларды әзірлеуге, өнімге сынақ жүргізуге оның ішінде сертификатты барларға, сондай-ақ минералдық және шикізат, тау-кен және металлургия саласындағы кәсiпорындарда технологиялық және экологиялық аудитке қатысу, металлургия, химия-металлургия, химия, мұнай-химия және мұнай-газ өнеркәсiбi, машина жасау, энергетика, ақпарат және телекоммуникация саласындағы және елдi дамытудың басқа да басым бағыттары;
  5. МжКБИ қызметерінің барлық негізгі бағыттары бойынша ақпараттық, консалтингтік, инжинирингтік, маркетингтік, сынау, өлшеу және калибрлеу қызметтерін ұсыну;
  6. Ғылыми зерттеулер жүргізу және кадрларды даярлау бойынша жоғары оқу орындарымен ынтымақтастықты жүзеге асыру, жоғары кәсіптік білімі бар мамандарды даярлауға қатысу, магистратура және PhD докторантура бағдарламасы бойынша жоғары біліктілігі ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау;
  7. Шет мемлекеттердің мамандандырылған ғылыми-техникалық орталықтарымен байланыстарды және ынтымақтастықты дамыту, МжКБИ қызметерінің бағыттары бойынша халықаралық ұйымдардың жұмысына қатысу;
  8. Заманауи материалдық-техникалық база мен инфрақұрылымды қалыптастыру, тәжірибелік базаларды, ашық зертханаларды құру, МжКБИ тәжірибелік-өндірістік саласының тұрақты дамуын және жұмыс істеуін қамтамасыз ету.