Сапа менеджменті жүйелері

Сапа менеджменті жүйелері (СМЖ)

Ұйымдарға «Сапалы менеджмент жүйесі» (Сәйкестік сертификаты №. KZ 7500195.07.03.05.054 15.03.2010 ж.) СТ ҚР ИСО 9001-2009 талаптарына сай ғылыми-зерттеу қызметтеріне, сертифицирленген ғылыми кадрларды дайындауға қолданылатын сапалы менеджмент жүйесін енгізу.
Сәйкестік сертификаты – открыть
Сапа саласындағы саясат – открыть
ҚР СТ ИСО 9001-2009 стандарты – открыть