Сапа менеджменті жүйесі

Сапа менеджменті жүйесі (СМЖ)

Ұйымда ғылыми-зерттеу қызметіне, «Сапа менеджменті жүйелері» ҚР СТ ИСО 9001-2009 талаптарына сәйкестігіне ғылыми кадрларды даярлауға қатысты сапа менеджменті жүйесінің сертификатталған жүйесі енгізілген (Сәйкестік сертификаты № KZ 7500195.07.03.05.054 бастап 03/15/2010 ж.).

Сәйкестік сертификаты — ашу

Сапа саясаты — ашу

Стандарт ҚР СТ ИСО 9001-2009 — ашу