Our researchers

Our researchers


Sultanbek Kozhakhmetov

Alina Zagorodnyaya

Valeriy Pozmogov

Igor Bondarenko


Lyudmila Agapova

Alla Biryukova

Aigul Koizhanova

Sergey Gladyshev


Panichkin Alexander

Surkova

Surkova Tatiana

Gulnar Abdykirova

Tastanov

Yerbolat Tastanov


Temirova Saniya

Tussupbayev Nesipbay

Kilibayeva Salikha

Изображение 087

Mamaeva Aksaule Alipovna


Yelena Sit’ko

Larissa Semushkina

Ludmila Sokolovskaya

Ainur

Ainur Berkinbayeva


Sharipova Aynash

Rinat Abdulvaliyev

Sergei Kvyatkovsky

Nitsenko Alina


Madali Naimanbayev

Burabaeva Nurila

Sukurov Bulat

Volodin Valeriy


Бочевск

Bochevskaya Yelena

Ультаракова

Ultarakova Almagul

Turysbekov

Dulatbek Turysbekov

Karshigina

Karshigina Zaure


 
Narbekova

Narbekova Sabira

Mukhanova

Ainur Mukhanova