2016 жылдың 1 сәуірінде Қ. І. Сәтбаев атындағы ҚазҰЗТУ ректоры, экономика ғылымдарының докторы, профессор Бейсембетов Искандер Калыбекович «МжКБИ» АҚ болып қайтты.